Szukaj

Reklamacje i zwroty

ZWROTY

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej z Jewelbox, należy wypełnić stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, którego wzór znajduje się na dole strony oraz odesłać przedmiot wraz z dołączonym dowodem zakupu i oświadczeniem na adres: AKMA Aleksandra Kalwik, ul.  Ignacego Mościckiego 9/25, 42-218 Częstochowa

Zwracany towar powinien być czysty, zapakowany w oryginalne, nieuszkodzone opakowanie oraz nie powinien posiadać śladów użytkowania lub uszkodzeń.

REKLAMACJE

Jeśli zauważą Państwo w zakupionym u nas towarze wadę, możecie go Państwo zareklamować. Reklamacji nie podlegają wady wynikłe z niewłaściwego użytkowania, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwego przechowywania i obchodzenia się z biżuterią. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru. Zalecamy sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera, w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia zaistniałego podczas transportu prosimy o sporządzenie protokołu z kurierem.

Przed zwrotem prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu +48 570 808 377 lub na adres e-mail: biuro@jewelbox.pl

W przypadku wysyłki przedmiotu do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu - paragon lub fakturę oraz wypełniony formularz zwrotu, którego wzór znajduje się na dole strony. 

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: biuro@jewelbox.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: AKMA Aleksandra Kalwik, ul. Ignacego Mościckiego 9/25, 42-218 Częstochowa

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odbiór reklamowanego towaru następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.


WZÓR ZWROT TOWARU

WZÓR REKLAMACJA TOWARU